TRỊ LIỆU DA GIÃN MAO MẠCH- YẾU MỎNG

899.000

Kết hợp từ Aloe gel và serum anti giúp da chống kích ứng, mẫn đỏ, phục hồi da khỏe mạnh bao gồm trị liệu giãn mao mạch do da yếu, hoặc do da dùng kem nhiễm corticoid, CL-DC- ALOE GEL- SERUM ANTI-DR MSG- MARK

Mô tả

Kết hợp từ Aloe gel và serum anti giúp da chống kích ứng, mẫn đỏ, phục hồi da khỏe mạnh bao gồm trị liệu giãn mao mạch do da yếu, hoặc do da dùng kem nhiễm corticoid, CL-DC- ALOE GEL- SERUM ANTI-DR MSG- MARK